Sandsten som ett mångsidigt material. Byggnad i Världens mest rikliga sten har använts i historien för nästan alla tänkbara byggprojekt. Från massiva byggnader i antiken över lordly herrgårdar till offentliga byggnader under de senaste århundradena och decennierna finns det otaliga sandstenskonstruktioner.

Känsligheten för avisningsalt är vanligt för alla sandstenarter. När du planerar platsen för materialet bör du beakta eventuell efterföljande saltbelastning och komplettera eventuellt ditt byggprojekt med annan sten.

En levande sten

Som damm läggs till sandstenen är det viktigt att rengöra det noggrant med dammsugaren omedelbart efter installationen. Dessutom bör tunga områden som gångbanor i korridorer skyddas av mattor eller löpare. Vätskor tränger in i den porösa vaggan, varför det snabbaste möjliga förebyggandet av infiltrering rekommenderas.

Sandsten kan beskrivas som en "levande" sten som måste andas ständigt och samtidigt ger rumsklimatstöd. Därför rekommenderas att impregnera ytorna med stenolja eller annat impregneringsmedel utan vattentät. Gute Dess goda bearbetbarhet och variationen av olika typer av sandsten tillåter också för trappkonstruktion. På området skulpturer och reliefer är verktygskonstruktioner som bänkar, fontäner och plantering inredda såväl som fresker och andra skulpturala smycken.

Dela med vänner

Lämna din kommentar