Brandbeständiga fönster - Priser och viktiga punkter

Brandbeständiga fönster måste förhindra att eld uppstår eller innehålla elden. Därför måste dessa fönster klara en förutbestämd period av värme och flamma. Brandskyddsfönstren är uppdelade i olika brandskyddsklasser. Vilka priser krävs för att vi visar här.

Brandskyddsklasser

Dessa exempel är valda "endast" från den lägsta brandskyddsklassen F30. Med en högre brandskyddsklass, som F90-klassen, måste du förvänta dig mycket högre priser på 2.000 till 2.500 euro per kvadratmeter glas. Ofta är det därför inte värt, särskilt i ett privat hem, att inkludera fönster i en brandvägg.
Dela med vänner

Lämna din kommentar