En gasflaska har en nästan obegränsad hållbarhet

lever livet för en gascylinder testas i Tyskland i ett tioårscykeln. I allmänhet är en gammal gascylinder fortfarande användbar när denna period har löpt ut. I utbytessystemet bör det uppmärksammas på det stämplade eller stämplade datumet för den senaste TÜV-inspektionen.

Bli aktiv om du är osäker

Den tekniska strukturen hos en gascylinder är enkel. Så länge montering är tätt och oskadad, kan en decennier gammal gascylinder användas. Men om exempelvis en kraftigt rostig kopia är "hittad", bör säkerhet alltid vara högsta prioritet. Vid tvivel rekommenderas en kontroll eller byte på bensinstationen eller i hårdvaruaffären.

En gascylinder har löpt ut om testdatumet för TÜV är mer än tio år sedan. TÜV anser att denna period är ett tillräckligt och tillräckligt provintervall. Även efter denna period kan en gasflaska returneras. Återförsäljare och tillverkare måste antingen ha gasflaskan "förnyad" eller bortskaffad av TÜV.

söker yttrande från transport

När en gammal "löpt ut" gasflaskan innehåller restgas och beslagen är fullt fungerande bör det tömmas före transport. Det är inte obligatoriskt att transportera endast tömda gasflaskor, men risken för skador är naturligt lägre.

Om en gasflaska lämnade en tvivelaktig intryck, och den detaljerade fotografering och efterföljande förfrågningar på en bensinstation eller en gas återförsäljare kan hjälpa i bedömningen. En ännu mer specifik åsikt kan erhållas om flaskans montering är filmad med ljud under drift. Störande bakgrundsbrus bör förebyggas.

flasktyper och livslängd

Hållbarhets eller inspektionsintervall enskilda gas flasktyper skiljer sig:

  • camping och tekniska gaser testas i tio år
  • andningsluft för den medicinska sektorn
  • testas för fem år tankar måste kontrolleras var två och ett halvt år

Både inköp - liksom för hyrflaskor ska nästa testtid passa den beräknade förbrukningen. Om en gasflaska används i flera år, ska nästa testdatum vara motsvarande långt framöver.

Tips & TricksKör eller hyr endast gasflaskor som är ungefär två år längre än den avsedda livslängden. Om en återförsäljare nekar, leta efter en annan leverantör.
Dela med vänner

Lämna din kommentar