En Euro-pall behöver 0,4 lastmätare

I speditörsverksamheten beräknas lastvolymerna i lastmätare. Den är baserad på lastutrymmet för konventionella lastbilar med en bredd på 2,40 meter. Denna bredd möjliggör lastning av två tvärgående europalletter sida vid sida eller tre med långsidorna placerade sida vid sida placerade pallar. Lad Laddningsmätaren hänvisar till varje "färdigställd" löpmätare i lastområdets längdriktning. Detta resulterar i beräkningen av området för en standardpall i Europa, belastningsmätarens värde på 0,4 per pall. Om en påhängsvagn har en hållplats på fyrtio meter i längd, det är fyrtio laddningsmätare, kommer totalt 10 euro pallar att passa in i den.

Grundberäkningsformeln för lastmätaren är att dela upp beräknat område av lasten från längd till bredd i meter genom lastrummets bredd (2,40 meter).

Med dimensionerna på en Euro-pall på 1,20 meter och 0,80 meter är lastområdet 0,96 kvadratmeter dividerat med 2,4 meter. Detta resulterar i laddningsmåttet 0,4 för en Euro-pall.

Dela med vänner

Lämna din kommentar