Byggnad

Ingen konkret husbyggnad

I interiören, i nya byggprojekt, å andra sidan, i de flesta fall en prefabricerad betongtrappa, ett element eller en trappsteg i betong är installerad. Den prefabricerade trappan lyfts enkelt och fixeras med en kran i det ännu inte stängda huset. Självklart är denna möjlighet inte tillämplig på ett prefabricerat hus (falska tak som redan har dragits in och taket är tillgängligt). I det här fallet behöver du strukturingenjörer eller arkitekter samt en skicklig handlare för beskjutning och planering av en betongtrappa.

Dela med vänner

Lämna din kommentar