En borrning skapar självständighet

Medan nästan alla typer av brunnar har flera begränsningar vad gäller operativ förmåga och positionering är brunnen den mest mångsidiga. Det kan pumpa vatten från vilken höjd som helst och anpassa sig till vilken leveransvolym som helst. Den tekniska insatsen, inklusive tung utrustning, säkerställer en korrekt installation för långvarig funktion och oberoende från den offentliga vattenförsörjningen.

Den mest flexibla brunnstypen

Beräkna konservativt genom att ta med nuvarande kranvattenpriser. Möjliga och förväntade prishöjningar förkortar tiden för kostnadsavskrivningar i enlighet därmed. Den nuvarande privatiseringsinsatsen på dricksvattenmarknaden kan observeras med en privat brunn och ignoreras om det behövs.
Dela med vänner

Lämna din kommentar